Unitat d'Assessorament Psicopedagògic

La Unitat d'Assessorament Psicopedagògic (UAP) és un servei que s'ofereix a tots els estudiants de la Universitat Autònoma per atendre les necessitats d'aprenentatge i d'orientació en els àmbits educatius, socials, professionals i vocacionals.

A la UAP hi treballa un equip de psicòlegs i estudiants col·laboradors.

Horari
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i 15 a 18 h.  
Edifici d'Estudiants, despatx 129 
Tel. 93 581 29 43
a/e: uap@uab.cat 
Web de l'UAP