Escolars

Prestacions

Inclou els alumnes de l´Escola Pública Bellaterra i l'Institut Pere Calders.

S´assisteix únicament en cas d´urgència i acompanyats per algun membre de l'escola.

Si es tracta d´urgències traumatològiques, s'atenen tots els alumnes que durant la jornada escolar tinguin qualsevol accident i si és necessari se'ls trasllada a un centre hospitalari.

Si es tracta d´urgències mèdiques s´atenen totes les que impossibilitin poder avisar als pares perquè aquests es facin càrrec del seu fill i el puguin traslladar al seu pediatre o metge, o a l´hospital que considerin adient.

El servei és sense cost per a l'Escola Pública Bellaterra.

Pel que fa a l'Institut Pere Calders, el servei atendrà les urgències.