Què són i qui són

Equips de primers auxilis (EPA) a la UAB

Aquests equips conformen una de les mesures d’emergència contemplades en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art.20). El projecte de creació i formació va ser elaborat pel SAS i aprovat per Gerència i estan en funcionament des de juliol de 2002.

OBJECTIUS: disposar de personal no sanitari amb formació i capacitació per donar una primera assistència a la població universitària, en cas d’urgència mèdica, fins l'arribada de l'equip sanitari del SAS.

DISTRIBUCIÓ: la previsió és de 50 tot i que es variable en funció de les incidències en el nombre d’altes i baixes. Estan distribuïts per edificis i repartits en dos torns horaris (matí/tarda), segons el lloc de treball i l’horari de cadascun d’ells.

CRITERIS D’INCLUSIÓ: ser Personal d’Administració i Serveis (PAS) a jornada diària i completa; lloc de treball fàcilment localitzable; alt grau de responsabilitat; reconeixement social i coneixement acurat de les dependències del seu àmbit d’actuació.

CARACTERÍSTIQUES DEL CÀRREC: voluntarisme; compromís verbal de permanència mínima de 2 anys.

FORMACIÓ: a càrrec de la Creu Roja i del personal sanitari del SAS. Consisteix en un curs inicial teòric i pràctic de primers auxilis, de suport vital bàsic i desfibril·ladors externs automàtics. També sessions semestrals amb simulacres de reanimació cardiorespiratòria i reciclatge biennal.

MATERIAL: cada EPA disposa d’un telèfon mòbil i d’una bossa amb material sanitari.  

US AGRADARÍA SER UN EPA? Podeu inscriure-us omplint aquest formulari i formareu part de la llista d’aspirants en reserva. Això us dóna dret a rebre informació personalitzada i tenir preferència en el curs de primers auxilis generals adreçat al PAS i al PA, que impartim, com a mínim, un cop l’any, i què és indispensable per al càrrec. Animeu-vos!