F. de paret

 

Les farmacioles de paret són armariets ubicats en els Serveis Logístics i Punts d’Informació, en altres dependències administratives i en la majoria dels laboratoris.

Cada farmaciola té assignat un responsable de fer la comanda de material o medicaments, tenir cura de les dades de caducitat d’aquests i notificar al SAS qualsevol incidència.

Quin es el contingut?         

  • Guants d’un sol ús
  • Povidona iodada
  • Aigua oxigenada
  • Gases estèrils 20X20
  • Benes 5X5 cm.
  • Benes 5X10 cm.
  • Esparadrap hipoal·lèrgic 5mX2,5 cm
  • Tiretes de plàstic 19mmX72mm
  • Apòsits (gasa i teixit adhesiu 7,2 x 5 cm.

Com he d’utilitzar el seu contingut?
Per a facilitar-vos una correcta actuació, seguiu les recomanacions del pòster que es troba al costat de cadascuna de les farmacioles.