Desfibril·lador. Què és?

És un equip tècnic homologat que es fa servir d’acord amb la legislació vigent, capaç d’analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies tributàries de desfibril·lació i administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme cardíac viable, amb alts nivells de seguretat. Quan aquest aparell requereix una acció humana de prémer el botó de descàrrega s’anomena desfibril·lador extern semiautomàtic (DESA).

L’any 2007, per decisió del Comitè de Seguretat i Salut, es va fer un procés per dotar els diferents edificis del campus de desfibril·ladors semiautomàtics per poder fer-ne ús en cas de necessitat.

Actualment disposem d’un total de vint-i-cinc desfibril·ladors a la UAB. Tres d’ells, concretament els del SAF, estan dotats també d'elèctrodes pediàtrics.