Formulari d'inscripcions

Si voleu sol·licitar que se us faci un reconeixement mèdic laboral, cal que empleneu aquest formulari. Ens posarem en contacte amb vosaltres al més aviat possible.

*Nota: aquest formulari és per a les revisions de salut anuals dels treballadors de la universitat. Si el que necessiteu és un certificat mèdic us heu de posar en contacte directament amb nosaltres via telèfon al 935811800 / 935812794 o via correu electrònic: servei.salut@uab.cat

Informació bàsica sobre protecció de dades - Consentiment informat (GPRD (UE) 2016/679)

El tractament de totes les dades compleix les disposicions establertes pel Reglament general de protecció de dades 2016/679, de 27 d'abril, per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

Legitimació
Consentiment de la persona interessada

Finalitat
Finalitat única i exclusiva de prestar el servei sanitari. Tota la informació que ens faciliteu o obtinguem és necessària per prestar-vos el servei i es tracta de manera absolutament confidencial. Tot el personal facultatiu i administratiu té l'obligació de mantenir el secret sobre el contingut de la informació.

Destinataris
La persona responsable del tractament no cedirà les vostres dades personals a terceres persones ni a altres destinataris, excepte en els casos legalment previstos o quan sigui de compliment obligat, i les vostres dades no seran objecte de transferència internacional. Quan l'assistència sanitària es faci sota l'empara de pòlisses o cobertures de les quals sigueu beneficiaris com a pacients, el Servei Assistencial de Salut pot facilitar la informació sobre les vostres dades identificaries i el tipus de prestació que s'ha fet, de conformitat amb la pòlissa subscrita amb la vostra companyia d'assegurances o entitat sota la qual es presta la cobertura d'assistència, ja que resulta imprescindible per poder facturar els serveis prestats. En cas d'oposició heu de comunicar-ho prèviament, abans de rebre l'assistència sanitària, perquè el pagament dels serveis prestats sigui a càrrec vostre.

Terminis
Les vostres dades es conservaran d'acord amb els terminis legals i permanentment, excepte si en comuniqueu la cancel·lació.

Drets
D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podeu en qualsevol moment i exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant una sol·licitud dirigida a la persona responsable del tractament o a la Secretaria General de la UAB (campus universitari de Bellaterra, edifici del Rectorat, pl. Acadèmica, 08193, Bellaterra - Cerdanyola del Vallès).

Informació addicional
El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades ni l'elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds.

Podeu presentar reclamacions davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat/ca/inici/) i formular les consultes que considereu necessàries al delegat o delegada de Protecció de Dades de la UAB (proteccio.dades@uab.cat).

Més informació: https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/proteccio-de-dades-1345668257177.html

Dono el meu consentiment perquè em programeu el reconeixement mèdic laboral (que és voluntari) i a les condicions d'ús i tractament de les meves dades de la manera indicada al document: (Camp obligatori)